תמונות

אור פותחת בר - סתיו קצין ודבי מילר צילום: צ'ינו פפראצי