תמונות

תמי פמפנל, חדר בנות שולחן גובה צילום: הגר דופלט