תמונות

מרוכז בהצלחה הקבוצתית. שמחון (מגד גוזני, וואלה) צפו בו עוזר לאשקלו