תמונות

מיכל פיירמן, מטבח גמדים צילום: מיכל הרדוף רז