תמונות

בשיפוץ, ירון ברונשטיין, בר צילום: שי אפשטיין