תמונות

בעח 06, צלוחית זברה של ג'ונתן אדלר, מחיר-,280 שקל צילום: Seti