תמונות

מיכאל וצוף גרטופסקי מסעדת מיכאל מושב לימן צילום: תומר ושחר צלמים