תמונות

משרדים03, מקום לביטוי אישי של העובדים צילום: עמית גרון, עיצוב-טלי רוזנשטיין ורקפת גולדפרב