תמונות

מוסא קונאטה מאושר. שוב ב-11 של איווניר (משה חרמון)