תמונות

אילנית והחבר, אירוע שלישיית מה קשור צילום: אלעד דיין