תמונות

היחידה ההודית ללוחמה הררית צילום: צבא ארצות הברית