תמונות

האם תכפיל ליסה את הכסף בעזרת נ...נח...נחמן מאומן?16451