תמונות

בשיפוץ, ירון ברונשטיין, כיור צילום: שי אפשטיין