תמונות

50 החנויות קום איל פו בנמל. צילום: יעל אנגלהרט