תמונות

שום וחניכיו. ניצחון ירגיע את המערכת (גיא בן זיו)