תמונות

ג, ישיבה צילום: David Ross and Barend Roberts