תמונות

טביב יוצא מהפגישה עם אצילי. "לא אמנע ממנו להגשים את החלומות"