תמונות

שחזור תמונת ילדות - סיון נועם צילום: תומר ושחר צלמים