תמונות

מחלקה ראשונה דצמבר 14 - ג'וזף גיטלר, ביני זומר ורעייתו, גידי כרוך