תמונות

את ההפרדה ביניהם מייצרת יחידה דו צדדית, שצדה האחד משמש כשולחן צילום: אלעד שריג