תמונות

מיכל יושאי במלון הדירות צילום: תומר ושחר צלמים