תמונות

גם שאק לא מנע צניחה ברייטינג ובהכנסות (gettyimages)