תמונות

פרויקט גמר, רומינה יהודית גוניאדסקי, מיטה גובה צילום: ערן תורג'מן