תמונות

ישראל גוריון, מחווה לגשר הירקון צילום: נועה מגר