תמונות

אמניות מיחזור, עבודה של שילה אורינגר צילום: שילה אורינגר