תמונות

רמת השרון עדי גאלאי גובה מראה צילום: אודי גורן