תמונות

כמעט נגמרו לנו המילים הטובות, שחקני ק"ש (אלן שיבר)