תמונות

משרדים02, רהיטים קיימים שולבו עם חדשים צילום: סטודיו עמרי מירון, עיצוב-אבריאלה סטמרי