תמונות

החמין של סמדי - מוכן בצלחת צילום: סמדר וקנין