תמונות

אלדד ומיכל, סלון פינת קריאה מנורה גובה צילום: לימור הרצוג אהרוני