תמונות

שרון נוימן סביון, סלון חלון גובה צילום: עמית גושר