תמונות

אסון בכרמל צילום: דן אמיר, עיבוד תמונה חדשות 2