תמונות

לזניית ירקות של מסרט וולדמיכאל צילום: דניאל בר און