תמונות

אחוזת אלון וזית2, צלם אלברט אדוט צילום: אלברט אדוט