תמונות

הרמוניה, רוזן וליננברג, סלון צילום: עודד סמדר