תמונות

לירון רמתי, דוד לביא וחגית יאסו בתמונת פיינליסטים