תמונות

אוספים, בבושקות אחת גובה, צילום תום חוליגנוב צילום: מיטל אולנטוך