תמונות

בן עמי (מימין). סובל מקרע חלקי בשריר (משה חרמון)