תמונות

הכנסת, טרקלין עם הגובלנים של שאגל ותקרת השוקולדה צילום: מתוך אתר הכנסת