תמונות

"הכי טוב בשבילי". איוניר מונה, איזי מרוצה (אלן שיבר)