תמונות

חתונות 06, גוונים מטאליים כמו זהב, כסף ונחושת צילום: 35MM, עיצוב-קים ביולו, הפקה - כלות אורבניות