תמונות

ברק גל, מטבח שולחן וכסאות צילום: שי אפשטיין