תמונות

איך זה מרגיש להיות השונה בבית הספר? צילום: הבוקר של קשת