תמונות

קורצקי. ברעננה כהר מחכים לשריקת הפתיחה (אלן שיבר)