תמונות

אריה לדרר, אח שלי גיבור צילום: אנוש קסל ורעואל קסל