תמונות

אימון בית"ר. אמסלם מתלבט בנוגע להרכב (גיא בן זיו)