תמונות

O רשת סוהו, מאג שבו צבע הלב משתנה בהתאם לנוזל שבפנים, 60 שקלים צילום: מתוך אתר רשת סוהו