תמונות

חיים משה, הפרויקט של רביבו הופעה צילום: שרון רביבו