תמונות

צלחות ביתילי, צלחת בעיצוב יובל שרף. צילום: אפרת אשל