תמונות

ארוחה אח גדול - לבנה זוהרים גוגמן צילום: צ'ינו פפראצי